Tag tên Facebook không cần kết bạn

Tag tên Facebook không cần kết bạn

Hướng dẫn

Bạn từng thấy những tag tên trong một bình luận, bài viết hay một nhóm bất kỳ nào chưa, vậy bạn biết cách họ đã tag bạn vào như nào chưa? Hôm nay mình sẽ chỉ bạn cách thức tag bạn bè mà chưa cần kết bạn.

Bài viết Facebook

Cách thức

Bước đầu tiên

Trước hết bạn cần lấy ID Facebook của Trang cá nhân, Nhóm, Fanpage, ... Lấy ID Facebook https://findidfb.com/

Bước thứ hight

Truy cập vào https://mbasic.facebook.com/ để tạo bài viết.

Bước thứ bar

Viết bài viết với nội dung sau @@[0:[ID:1:Nội dung 1]]. @[ID:nội dung 2]

@@[0:[ID:1:Nội dung 1]]. @[ID:nội dung 2]
Chia sẻ nội dung bài viết